با تشکر از تیم بورسای شما برای تلاش عالی

آقای صالح المدانی اخیراً با کمک عمران و اوزکان در تیم ما ملکی را در بورسا خریداری کرده است. پس از اتمام می گوید: با تشکر فراوان از شما، تیم شما و آقای اوزکان برای تلاش زیاد، مشاوره و همراهی دوستانه در طول اقامت و جستجوی ملک در بورسا. برای تمام نیازهای خود در زمینه املاک و مستغلات در بورسا با ما تماس بگیرید.


عمران و شرکت عزیز

از شما، تیم دوستانه شما و آقای اوزکان برای تلاش زیاد، مشاوره بی طرفانه و همراهی دوستانه در طول اقامت و جستجوی ملک در بورسا بسیار سپاسگزارم. من از ملک جدیدم راضی هستم. آفرین و من مشتاق دیدار شما هستم.

صالح المدانی

Bursa property

پیشنهادی

سوالات املاک

قیمت گذاری هوشمندانه خانه های ساحلی استانبول

این فرصت را از دست ندهید