EN ZH FA

ممنون که اینقدر با ما صبور بودید

آقای و خانم چایلدز مدت ها بود که به دنبال آپارتمانی در استانبول بودند اما موفق نبودند. پس از مشورت با تیم استانبول ما با کمک مرت از دفتر ما در لندن، این زوج آمریکایی سرانجام خانه جدید خود را در ترکیه پیدا کردند و گفتند: "از شما متشکرم که اینقدر صبور بودید و به آنچه واقعاً می خواستیم گوش دادید." 


مرت عزیز،

مایلیم از شما تشکر کنیم که در تمام این مراحل با ما صبور بودید و به آنچه واقعاً می خواستیم گوش دادید. ما برای نظرات و اعتماد شما ارزش قائلیم. ما دوست داشتیم با شما و آنیل کار کنیم، او هم زمانی که در استانبول بودیم بسیار مهربان و آموزنده بود. ما مشتاقانه منتظر نقل مکان به خانه جدید خود در استانبول هستیم. 

The Childs 

Istanbul property

پیشنهادی

سوالات املاک

قیمت گذاری هوشمندانه خانه های ساحلی استانبول

این فرصت را از دست ندهید