ممنون که همه چیز را راحت و دلپذیر ساختید

Property Turkey عزیز 

باید از این فرصت استفاده کنم و از شما و تیم شما، به ویژه آقایان ولکان و موسی به خاطر فداکاری و زحماتشان در طول روند جستجوی ملک برای من و همسرم تشکر کنم. 

بدون کمک این دو جنتلمن فکر نمی‌کنم که میتوانستیم خرید و یافتن ملک را به نتیجه برسانیم و مهمتر از آن به خاطر کمک آنها در مذاکره با شرایط فروشنده و قیمتی که برای هر دو طرف قابل قبول بود، موفق شدیم.  

ما از این خانه خرسندیم و از تیم شما برای حمایت مستمرشان در آسان و دلپذیرتر کردن تمامی مراحل تشکر می کنیم.

با تشکر 

دکتر فاریس الصالیح

Torba Beach

پیشنهادی

سوالات املاک

قیمت گذاری هوشمندانه خانه های ساحلی استانبول

این فرصت را از دست ندهید