بازنگری بر درآمد گردشگری ترکیه برای سال ۲۰۲۱

Antalya beach

وزیر فرهنگ و جهانگردی ترکیه اعلام کرد که هدف مالی ترکیه در صنعت گردشگری برای سال ۲۰۲۱ مورد بازنگری قرار گرفته و اکنون در کل ۲۴ میلیارد دلار تعیین شده است.

در یازدهمین کنگره بین المللی گردشگری که در شهر تفریحی مدیترانه ای آنتالیا در ترکیه برگزار شد، مفتح نوری ارسوی اعلام کرد که این کشور انتظار دارد پس از جمع آوری داده ها برای کل سال ۲۰۲۱، میزبان حداقل ۲۹ میلیون گردشگر خارجی باشد. اهداف گردشگری به دلیل ارقام بهتر گردشگری در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۱ مورد تجدید نظر قرار گرفته است.


درآمد گردشگری در ترکیه

TURKSTAT (موسسه آماری ترکیه) اظهار داشت که درآمد حاصل از سال ۲۰۲۰ در کل ۱۲.۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل ۶۵ درصد کاهش داشته است که عمدتا به محدودیت های مسافرتی در سراسر جهان، تحمیل شده توسط پاندمیک کرونا و همچنین کاهش تقاضا به علت انتخاب مسافران برای ماندن در خانه بستگی داشته است. ، داده ها در سال گذشته نشان می دهد که ۱۲.۷  میلیون گردشگر از ترکیه بازدید کرده اند که نسبت به سال گذشته در سال ۲۰۱۹ بیش از ۷۱ درصد کاهش داشته است. 


شهر تفریحی آنتالیا 

شهر تفریحی جنوبی، آنتالیا پایتخت گردشگری ترکیه، با وجود پادمیک کرونا، هنوز هم محبوب ترین منطقه مدیترانه ای است که تعداد گردشگران آن بیشتر از سایر مناطق ترکیه است. آنتالیا در طی ۱۰ ماه گذشته از ۸.۶ میلیون بازدید کننده استقبال کرده و ظرفیت ۶۸۰،۰۰۰  نفر را به طور همزمان دارد. گردشگران از بیش از ۶۰ کشور جهان، عمدتاً از روسیه، اوکراین، لهستان، آلمان، قزاقستان، هلند، رومانی و انگلیس آمده اند. 


آمار استانبول 

استانبول دومین شهر محبوب گردشگران در ترکیه بین دوره ژانویه - سپتامبر سال ۲۰۲۱ از مجموع ۵.۸ میلیون گردشگر استقبال کرد. این ارقام قبلاً از اعدادی که در سال ۲۰۲۰ به دست آمده، پیشی گرفت و نشان می دهد که گردشگری در ترکیه مطمئناً رو به افزایش است. 

پیشنهادی

سوالات املاک

قیمت گذاری هوشمندانه خانه های ساحلی استانبول

این فرصت را از دست ندهید