رئیس جمهور اردوغان اظهار میکند سیستم آموزشی ترکیه جزو بهترین ها میباشد

Education in Turkey

رئیس جمهور اردوغان اخیراً اعلام كرد كه طی ۲۰ سال گذشته ترکیه در هر زمینه آموزشی پیشرفت های چشمگیری داشته است، تا جایی كه آنها در حال حاضر قادر به رقابت با سایر كشورها به ویژه كشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) میباشند. 

رئیس جمهور با نوشتن مقدمه كتاب تهیه شده توسط وزارت آموزش ملی با عنوان: ۲۰ سال آموزش در ترکیه: ۲۰۰۰- ۲۰۱۹ نظرات خود را در مورد آموزش به اشتراک گذاشت. 


آیا ترکیه میتواند با کشورهای پیشرفته رقابت کند؟ 

قبل از این، ترکیه از نظر نحوه سنجش میزان آموزش، برای رقابت با کشورهای توسعه یافته، به ویژه کشورهای عضو OECD مانند آلمان، ایتالیا، فرانسه و استرالیا دست و پنجه نرم میکرد. هنگامی که حزب AK (عدالت و توسعه) در اوایل دهه ۲۰۰۰ به قدرت رسید، با دو مانع روبرو شد. اول، آنها نیاز به بازگرداندن مشروعیت اجتماعی کل سیستم آموزشی و همچنین بهبود همه زمینه های آموزش داشتند.

اردوغان اظهار داشت: از زمان انتخاب این حزب، آنها برای بهبود آموزش در داخل کشور با جدیت مبارزه کرده اند، و آنها با مبارزه با ساختارهای آموزشی که امکان مداخلات ضد دموکراتیک را فراهم کرده اند، سیستم آموزش را در یک چارچوب دموکراتیک عادی سازی کرده اند. 

اردوغان در ادامه گفت: نگرش های ذهنی مداخله گر و ممنوع نسبت به آموزش به پایان رسیده است و همه مواردی که والدین و دانش آموزان را از انتخاب آزادانه متوقف کرده بودند، اکنون لغو شده اند. با جذب بیشتر منابع در آموزش و پرورش، بسیج می تواند در هر زمینه ای انجام شود.


انتظارات آموزشی در ترکیه

رئیس جمهور گفت که انتظارات آموزشی به طور مداوم بسیار زیاد است، اما بزرگترین دارایی که ترکیه در اختیار دارد جمعیت جوانان نوآور و خلاق آن میباشد. وی در ادامه گفت: "پیشرفت در سیستم های آموزشی فرایندی است که به زمان و صبر نیاز دارد. ما از دیدن نتایج سرمایه گذاری های بزرگی که تاکنون انجام داده ایم بسیار خوشحالیم. اکنون ترکیه به حدی رسیده است که می تواند با سایر کشورهای توسعه یافته به ویژه کشورهای عضو OECD رقابت کند. البته، ما می خواهیم ترکیه بیشتر توسعه یابد و ما باید انتظارات خود را از آموزش حتی بیشتر کنیم."

رئیس جمهور اردوغان نتیجه گیر کرد که: "در هر صورت، بررسی پیشرفت های انجام شده به منظور شناسایی موضوع های توسعه بعدی بسیار مهم است."

پیشنهادی

سوالات املاک

قیمت گذاری هوشمندانه خانه های ساحلی استانبول

این فرصت را از دست ندهید