پرواز در صدر: شرکت هواپیمایی ترکیش همچنان پیشروی صنعت هواپیمایی در اروپا است

Turkish Airlines

شرکت هواپیمایی ملی پرچم دار ترکیه، هواپیمایی ترکیش (THY)، بار دیگر در اروپا از نظر تعداد پروازها در راس قرار گرفت و هم اکنون از نظر ظرفیت و کارایی در بین ۱۰ شرکت هواپیمایی برتر جهان قرار دارد. 

براساس داده های سازمان اروپایی برای ایمنی ناوبری هوایی (Eurocontrol)، شرکت هواپیمایی ترکیش در راس با "پرواز بیش از دو برابر پروازهای هواپیمایی در رده دوم قرار داد." 

همچنین در داده های راهنمای رسمی حمل و نقل هوایی (OAG) نشان داده شده است که  پرچم دار THY از نظر ظرفیت در سطح جهان و رهبر در اروپا در بین ۱۰ شرکت هواپیمایی برتر قرار دارد.


مدیرعامل THY نسبت به بقیه سال ۲۰۲۱ خوش بین است

ایلکر ایچی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ترکیش در بیانیه ای گفت: "من معتقدم، درست مثل سال ۲۰۲۰، ما سال ۲۰۲۱را به عنوان هواپیمایی که بهترین مدیریت را در مقابل پاندمیک نشان داد، به پایان میرسانیم."

در ماه مارس، ارقامی توسط آیکو ارائه شد که نشان می داد هواپیمایی ترکیش، اپراتور پیشرو در تعداد پرواز در اروپا است که در طول پاندمیک ویروس کرونا جهانی در سال ۲۰۲۰ انجام شد. 

آیکو ادامه داد: "با اینکه فقط قادر به تأمین ۴۰٪ از ظرفیت ۲۰۱۹ خود در طول سال ۲۰۲۰ بوده، شرکت هواپیمایی پرچم دار ترکیش کمترین کاهش را از نظر تعداد مسافر (۶۲٪) تجربه کرد و در هنگام بارگیری در بین شبکه های هوایی با ۷۱٪ پیشرو بود."

در طول پاندمیک سال ۲۰۲۰، هواپیمایی ترکیش در مجموع به ۲۸ میلیون مسافر خدمت کرده است، و با وجود این کاهش از ۷۴.۳ میلیون در سال ۲۰۱۹، هواپیمایی هنوز هم در صدر قرار گرفت. 


هواپیمایی ترکیش و خدمات باربری 

بخش کارگو باربری ترکیش با نگاه به محموله های هواپیمایی، سهم بازار خود را در طول سال ۲۰۲۰ به ۴.۷٪ افزایش داد. این کار با انجام یک مأموریت مهم برای بسته شدن کشورها در هنگام بیماری پاندمیک انجام شد. رتبه حمل بار از ۸ سال گذشته به ۶ ام در سال جاری در بین شرکت های حمل و نقل هوایی جهانی افزایش یافت. 

سهم بازار حامل نیز در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ به ۴.۸٪ افزایش یافت و ضریب بار قوی ۸۲.۲٪ را گزارش کرد که بسیار بالاتر از میانگین بخش ۶۳.۴٪ است.

پیشنهادی

سوالات املاک

قیمت گذاری هوشمندانه خانه های ساحلی استانبول

این فرصت را از دست ندهید