EN RU FA

آینده ترکیه از طریق چشم انداز ۲۰۵۳ و ۲۰۷۱

Istanbul Airport

در حالی که ترکیه خود را در صحنه جهانی قرار می دهد، دو برنامه استراتژیک چشم انداز ۲۰۵۳ و چشم انداز ۲۰۷۱ به عنوان طرح هایی برای آینده این کشور برجسته می شوند. این رویاها آرزوهای صرف نیستند. آنها نقشه‌های راه دقیقی هستند که سفر ترکیه به سمت تبدیل شدن به یک نیروگاه جهانی در بخش‌های مختلف را ترسیم می‌کنند.چشم انداز ۲۰۵۳ بر اهداف فوری و میان مدت تمرکز دارد و زمینه را برای پیشرفت های اقتصادی، فناوری و اجتماعی فراهم می کند. از سوی دیگر، چشم‌انداز ۲۰۷۱ این مسیر را تا نیمه دوم قرن بیست و یکم گسترش می‌دهد و اهداف بلندمدتی را که شامل شکوفایی اقتصادی، نوآوری‌های تکنولوژیکی، رنسانس فرهنگی و دیپلماسی جهانی می‌شود، تعیین می‌کند. این دیدگاه ها با هم، جاه طلبی ترکیه برای بازتعریف نقش خود در جهان و ترسیم مسیری برای رشد و نفوذ پایدار را در بر می گیرد.


چشم انداز ترکیه ۲۰۵۳ – طرحی استراتژیک برای رشد پیشرونده و تأثیر جهانی

همانطور که ترکیه با اطمینان به سوی آینده گام برمی دارد، چشم انداز ۲۰۵۳ آن به عنوان یک طرح جامع ظاهر می شود و زمینه را برای این کشور فراهم می کند تا به یک رهبر جهانی در جنبه های مختلف توسعه تبدیل شود. این چشم انداز فقط یک طرح نیست. این یک بازاندیشی استراتژیک از نقش ترکیه در صحنه جهانی میباشد که شامل دگرگونی پویا در ماهیت دولت و بازسازی جاه طلبانه ساختار نهادی آن برای هماهنگی مؤثر اهداف سیاسی، اقتصادی و بخشی است.


اهداف توسعه اقتصادی و انسانی

محور این چشم انداز، آرزوی ترکیه برای قرار گرفتن در میان ۵ کشور برتر در شاخص های توسعه انسانی، رقابت پذیری و بهره وری است. این هدف بلندپروازانه با تمرکز بر ظرفیت سازی و تقویت همکاری بین بورژوازی، روشنفکران و دستور کار ملی پشتیبانی می شود. اهداف اقتصادی جسورانه هستند: افزایش سود دهی صادرات به میزان۱۵٪، افزایش سودآوری گردشگری به میزان ۲۰٪ و گسترش دامنه محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته به ۴۰٪. این اهداف فقط اعداد نیستند. آنها نشان دهنده تلاشی مصمم برای ارتقای رونق اقتصادی و قدرت تکنولوژیکی ترکیه در صحنه جهانی هستند.


دفاع استراتژیک و صنعت فضایی

سنگ بنای چشم انداز ۲۰۵۳ هدف ترکیه برای قرار گرفتن در میان ۵ کشور بزرگ صادرکننده در صنعت دفاعی و فضایی است. تخصیص ۷٪ از تولید ناخالص ملی (GNP) به این بخش نشان دهنده تعهد عمیق به پیشرفت فناوری و قدرت استراتژیک میباشد. این چشم انداز بلندپروازانه شامل تولید انرژی و فناوری هسته ای با قابلیت های داخلی است که نشان دادن حرکت به سمت خوداتکایی در حوزه های فناوری حیاتی است.

توسعه مالی و یکپارچگی جهانی 

این چشم انداز به توسعه مالی، بانکداری توسعه، و تامین مالی پروژه گسترش می یابد و هدف آن حفظ موقعیت در بین ۱۰ کشور برتر در این حوزه ها است. این شامل ساخت شهرهایی با نام تجاری است که مظهر ایده آل های تمدن و رقابت هستند که به عنوان چراغ های پیشرفت و نوآوری تصور می شوند.


قدرت نرم جهانی و دیپلماسی

چشم انداز ۲۰۵۳ همچنین بر عزم ترکیه برای قرار گرفتن در بین ۵ کشور برتر در ظرفیت قدرت نرم تاکید می کند. این هدف استراتژیک منعکس کننده یک رویکرد جامع به نفوذ جهانی است که قدرت اقتصادی، غنای فرهنگی و ظرافت دیپلماتیک را برای ارتقای جایگاه بین المللی ترکیه ترکیب می کند.


یکپارچگی متوازن و دیپلماسی فرهنگی

چشم انداز ۲۰۵۳ ترکیه با نگاه به یکپارچگی متوازن در جهان شرقی، غربی، اسلامی و ترکیه ای به عنوان شاهدی بر تعهد این کشور به دیپلماسی عمل می کند و این کشور را به عنوان پل ارتباطی بین فرهنگ ها و تمدن های مختلف قرار می دهد.

Turkey


چشم انداز ترکیه ۲۰۷۱- نگاهی اجمالی به آینده

همانطور که کشورها در حال حرکت در چشم انداز در حال تحول سیاست و اقتصاد جهانی هستند، چشم انداز بلندمدت بسیار مهم می شود. چشم انداز ۲۰۷۱ ترکیه، که تا اواسط قرن بیست و یکم امتداد دارد، تنها یک نقشه راه نیست، بلکه گواهی بر انعطاف پذیری و عزم این کشور برای شکل دادن به آینده ای موفق و تأثیرگذار است.


زمینه تاریخی

درک چشم انداز ۲۰۷۱ ترکیه مستلزم تأمل در سفر تاریخی آن است. این چشم انداز با تکیه بر اصول بنیادی جمهوری در سال ۱۹۲۳ و موقعیت منحصر به فرد آن به عنوان پلی بین شرق و غرب، قصد دارد ترکیه را به عصر جدیدی از پیشرفت اقتصادی، فناوری و اجتماعی سوق دهد.


رونق اقتصادی

در قلب چشم انداز ۲۰۷۱ آرزوی شکوفایی اقتصادی است. ترکیه قصد دارد از موقعیت استراتژیک، صنایع متنوع و نیروی کار ماهر خود برای تبدیل شدن به یک نیروگاه اقتصادی جهانی استفاده کند. انتظار می رود سرمایه گذاری در فناوری، نوآوری و شیوه های پایدار، محرک های اصلی این رشد باشد.


پیشرفت های تکنولوژیکی

ترکیه با پیش بینی ۲۰۷۱ قصد دارد در خط مقدم نوآوری های فناوری قرار گیرد. این شامل سرمایه گذاری های قابل توجه در تحقیق و توسعه در بخش های مختلف، مانند هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، و راه حل های انرژی پاک است که ترکیه را به عنوان یک رهبر در فناوری های آینده تعریف می کند.


رنسانس فرهنگی

این چشم انداز همچنین بر یک رنسانس فرهنگی تأکید دارد، به دنبال حفظ و تجلیل از میراث غنی ترکیه در حالی که محیطی از بیان هنری، خلاقیت و تنوع را تقویت می کند. ابتکارات برای ترویج مبادلات فرهنگی، درک و احترام متقابل داخلی و بین المللی را افزایش می دهد.


دیپلماسی جهانی

تا سال ۲۰۷۱ ، ترکیه نقشی فعال و تأثیرگذار در امور جهانی را متصور است. از طریق ابتکارات و مشارکت های دیپلماتیک، این کشور قصد دارد به صلح و ثبات جهانی کمک کند و نقش خود را به عنوان یک بازیگر کلیدی در امور منطقه ای و بین المللی تقویت کند.

هر دو چشم انداز ۲۰۵۳ و ۲۰۷۱ نمایانگر چشم انداز جاه طلبانه ترکیه برای آینده است که ترکیبی از رشد اقتصادی، نوآوری فناوری، غنای فرهنگی و نفوذ دیپلماتیک میباشد. برای سرمایه‌گذاران و ناظران جهانی، این دیدگاه‌ها نگاهی اجمالی به جهت‌گیری استراتژیک کشوری ارائه می‌دهند که آماده است کمک‌های قابل توجهی به جامعه جهانی داشته باشد.

Turkish youth


پیامدها و فرصت های املاک و مستغلات در پرتو

 چشم انداز ترکیه

اهداف بلندپروازانه مندرج در چشم انداز ۲۰۵۳ و ۲۰۷۱ ترکیه پیامدهای عمیقی برای بخش املاک و مستغلات دارد. همانطور که کشور برای پیشرفت های قابل توجه در فناوری، دفاع و یکپارچگی جهانی آماده می شود، انتظار می رود تقاضا برای فضاهای زندگی و تجاری نوآورانه و مدرن افزایش یابد. این یک فرصت منحصر به فرد برای توسعه املاک و مستغلات است که با اخلاق آینده نگرانه و پایدار این دیدگاه ها همسو می شود.

توسعه شهری و شهرهای هوشمند

کلید این چشم اندازها، توسعه شهرهای برند و مناطق شهری هوشمند است. انتظار می‌رود این شهرها قطب‌های نوآوری و فناوری باشند که نیاز به زیرساخت‌های پیشرفته، املاک مسکونی و تجاری دارند. برای سرمایه گذاران، این به فرصت هایی در توسعه ساختمان های هوشمند، محیط های زندگی پایدار و فضاهای تجاری پیشرفته از نظر فناوری تبدیل می شود.


گردشگری و رنسانس فرهنگی

با تمرکز بر رنسانس فرهنگی و قدرت نرم جهانی، ترکیه احتمالا شاهد افزایش فعالیت‌های گردشگری و فرهنگی خواهد بود. این امر تقاضا برای املاک مهمان نوازی از جمله هتل ها، استراحتگاه ها و املاک اجاره کوتاه مدت را افزایش می دهد. سرمایه گذاری در املاکی که برای گردشگران و فرهنگ ترکیه پذیرفته می شود، می تواند یک حرکت استراتژیک باشد.


سرمایه گذاری در املاک ترکیه

برای سرمایه گذاران خارجی، بازار املاک و مستغلات ترکیه منظره ای سرشار از فرصت، به ویژه در زمینه این چشم اندازها، ارائه می دهد. دولت ترکیه سرمایه گذاری خارجی در املاک و مستغلات را از طریق مشوق های مختلف از جمله شهروندی از طریق برنامه های سرمایه گذاری تشویق می کند. سرمایه گذاران باید عواملی مانند موقعیت مکانی، نوع ملک و برنامه های توسعه بلندمدت منطقه را در نظر بگیرند. شهرهایی که نقاط کانونی چشم انداز ۲۰۵۳ و ۲۰۷۱ ترکیه هستند، مانند استانبول، آنکارا و ازمیر، به ویژه برای سرمایه گذاری جذاب میباشد.

سرمایه گذاری در املاک و مستغلات ترکیه اکنون به معنای بخشی از یک سفر متحول کننده است. در حالی که ترکیه به سمت تحقق چشم انداز ۲۰۵۳ و ۲۰۷۱ خود می رود، بخش املاک و مستغلات برای رشد پویا آماده است. برای سرمایه گذاران خارجی، این زمان مناسبی برای ورود به بازار است و از پتانسیل های آزاد شده توسط این برنامه های رویایی استفاده می کند. با بررسی دقیق و برنامه ریزی استراتژیک، سرمایه گذاری در املاک و مستغلات ترکیه می تواند بازده قابل توجهی را به همراه داشته باشد، زیرا این کشور در مسیر جاه طلبی خود به سمت شهرت جهانی قدم می گذارد.

Istanbul

پیشنهادی

سوالات املاک

قیمت گذاری هوشمندانه خانه های ساحلی استانبول

این فرصت را از دست ندهید